Villkor och bestämmelser

Personuppgifter

Foode lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Vi följer personuppgiftslagen (PuL). Genom att ge skicka en beställning eller registrera ett konto på Foode godkänner du enligt personuppgiftslagen PuL att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (t ex restaurangen och utkörningsfirman) som behöver informationen för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare. När du beställer från Pizza24 accepterar du att vi automatiskt skapar ett användarkonto till dig. Pizza24 kan komma att använda informationen för att sammanställa statistik, i syfte att förbättra vår tjänst. Inga personuppgifter lagras längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en bra tjänst. Du kan själv radera ditt konto eller kontakta oss så raderar vi ditt konto åt dig.

Beställning

För att få handla på Foode måste du ha fyllt 18 år. All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Foode ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

Produkter

Foode har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Foode arbetar för en hög kvalitet på de produkter som erbjuds via hemsidan och har därför ett stort intresse av att ta del av kundens erfarenheter. Varje enskild restaurang har dock det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen. Medan Foode eftersträvar att alla priser på hemsidan är helt korrekta, reserverar vi oss för eventuella fel och möjligheten att någon restaurang har ändrat sina priser utan att meddela Foode.

Betalning

Alla beställningar via Foode är bindande. Vid hemleverans med kontant betalning är kunden medveten om att buden inte alltid har exakt växel. Kontant betalning ska ske i den valuta priserna presenteras i på Foode. 


Alla priser på Foode är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % vid avhämtning och utkörning och i övrigt är momsen 25 %. Kvitto och momsspecifikation erhålls efter beställning på skärm samt via e-post. 


Betalningsvillkor för faktura

Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum.
En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning på 60,00 kr. Även en dröjsmålsränta om 21,50 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Leverans

Om din mat inte har blivit levererad inom 1,5 timme efter restaurangens uppskattade tid som meddelats i bekräftelsen ber vi dig att kontakta oss, så återbetalar vi pengarna. Foode och alla inblandade restaurangers mål är att erbjuda den kortaste möjliga leveranstiden. Utkörningen sköts av varje enskild restaurang. Leveranstiden varierar ofta med tiden på dygnet och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av lång orderkö eller trafikproblem. För särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta. Varje enskild restaurang har specifika utkörningsområden och restaurangen har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Varje enskild restaurang har angivna minimikrav för utkörning, såsom minsta antal rätter eller minsta totalsumma. Eventuell utkörningskostnad framgår på beställningen och varierar mellan olika restauranger.

Ångerrätt

Vi beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF): Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.

Missbruk

Foode lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Foode.

Villkorsändringar

Foode har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Foode informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Foode efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

KontaktuppgifterGastrony AB

Stationsgatan 37 Z, 302 50 Halmstad

Sverige

Telefon: 0770 - 176 176
Epost: kundtjanst-sverige@foode.com
org nummber 559000-6341

Momsregistreringsnummer: SE559000634101
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer